optimal management

Analyzujeme a riešime problémy manažmentu, a to všetko pod jednou strechou. Našou analýzou navrhujeme pre firmy optimálne riešenia. Či už sa jedná o HR manažment, culture manažment, manažment rastu firmy/growth strategies, správne nastavenie finančného riadenia podniku či základné nastavenie účtovníctva a reportingu, až po procesný manažment.

optimal management

Analyzujeme a riešime problémy manažmentu, a to všetko pod jednou strechou. Našou analýzou navrhujeme pre firmy optimálne riešenia. Či už sa jedná o HR manažment, culture manažment, manažment rastu firmy/growth strategies, správne nastavenie finančného riadenia podniku či základné nastavenie účtovníctva a reportingu, až po procesný manažment.

Vitajte na našich stránkach

Snívate o lepších výsledkoch?

Naša firma môže pracovať na tom, aby ste ich dosiahli.

Prečo si vybrať našu firmu

Máme dlhoročné skúsenosti v rôznych projektoch v oblasti obchodu, služieb, výroby a v rôznych segmentoch, ako je poľnohospodárstvo, development, zdravotné pomôcky, stavebný priemysel a iné.

Čo ponúkame
navyše

Máme odborníkov v oblasti finančného poradenstva, právnikov, daňových poradcov. V závislosti od druhu projektu sú začlenení do tímovej práce, aby sme dosiahli čo najskôr stanovené ciele.

0
0
0


Prečo my

Máme dlhoročné skúsenosti v obdobných projektoch. Či už v oblasti obchodu, výroby alebo služieb. Konateľka spoločnosti, ktorou je Zuzana Benešová, MSc, MBA, sa osobne podieľa na projektoch optimalizácie firiem. Má bohaté pracovné skúsenosti v tejto oblasti. Osobne riešila takéto projekty v nejednej spoločnosti, ktoré boli zamerané na rôzny segment trhu, v oblasti optiky, developmentu, či poľnohospodárstva.

Za najväčsí projekt optimalizácie môžeme spomenúť skupinu podnikov Donau farm na Slovensku (od 2009). V roku 2022 sme napríklad pre skupinu Donau farm robili due dilligence projekt inej poľnohospodárskej skupiny Dan-farm, ktorá prechádza optimalizačným procesom v roku 2022-2023, s cieľom jej začlenenia do skupiny Donau farm.

Našimi spolupracovníkmi sú odborníci v oblasti finančného poradenstva, auditu, právnici, daňový poradca a v závislosti od druhu projektu sú začlenení do tímovej práce tak, aby bol cieľ splnený v časovom harmonograme podľa očakávaní nášho klienta.

Potrebujete pomôcť
vo firemnom manažmente?

Nebojte sa nás osloviť.

Pár slov o nás
od našich klientov

Služby konzultanta

Pri potrebách riešenia tvorby analýz a iných služieb si účtujeme 65 eur/hod. bez DPH.

Projektová cena optimalizácie

Individuálne, na základe vopred stanovenej cenovej ponuky pre konkrétny projekt.

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

Optimal Management s.r.o., Gajova 4,  811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »