optimal management

Analyzujeme a riešime problémy manažmentu, a to všetko pod jednou strechou. Našou analýzou navrhujeme pre firmy optimálne riešenia. Či už sa jedná o HR manažment, culture manažment, manažment rastu firmy/growth strategies, správne nastavenie finančného riadenia podniku či základné nastavenie účtovníctva a reportingu, až po procesný manažment.

optimal management

Analyzujeme a riešime problémy manažmentu, a to všetko pod jednou strechou. Našou analýzou navrhujeme pre firmy optimálne riešenia. Či už sa jedná o HR manažment, culture manažment, manažment rastu firmy/growth strategies, správne nastavenie finančného riadenia podniku či základné nastavenie účtovníctva a reportingu, až po procesný manažment.

Vitajte na našich stránkach

Snívate o lepších výsledkoch?

Naša firma môže pracovať na tom, aby ste ich dosiahli.

Prečo si vybrať našu firmu

Máme dlhoročné skúsenosti v rôznych projektoch v oblasti obchodu, služieb, výroby a v rôznych segmentoch, ako je poľnohospodárstvo, development, zdravotné pomôcky, stavebný priemysel a iné.

Čo ponúkame
navyše

Máme odborníkov v oblasti finančného poradenstva, právnikov, daňových poradcov. V závislosti od druhu projektu sú začlenení do tímovej práce, aby sme dosiahli čo najskôr stanovené ciele.

0
0
0


Proces optimalizácie

1. ZOZNÁMENIE SA

Oboznámenie sa
s prostredím

V prvej fáze musíme spoznať prostredie Vašej spoločnosti, zamestnancov, činnosti a ciele spoločnosti.

2. ANALÝZA

Analýza aktuálnych procesov

Analyzujeme procesy, ktoré aktuálne prebiehajú vo firme ako aj finančnú situáciu firmy.

3. IDENTIFIKÁCIA

Identifikácia slabých
a silných stránok

Prekladáme výsledok analýzy s výstupom silných a slabých stránok, možností a hrozieb.

4. NÁVRHY RIEŠENÍ

Návrhy alternatív
komplexných riešení

Na základe predchádzajúcich výsledkov analýzy predkladáme návrh alternatív možných riešení.

5. IMPLEMENTÁCIA

Zavedenie nových
procesov

Voľbou zvoleného riešenia zavádzame implementáciu nových procesov do spoločnosti.

6. KONTROLA

Kontrola novej
stratégie riešenia

Pravidelnou kontrolou sledujeme dosahovanie stanovených cieľov na základe zvolenej stratégie.

Potrebujete pomôcť
vo firemnom manažmente?

Nebojte sa nás osloviť.

Pár slov o nás
od našich klientov

Prvá konzultácia zadarmo

V rámci prvej konzultácie nás oboznámite s problémami.

Cena ďalšej spolupráce

Pri potrebách riešenia tvorby analýz a iných služieb si účtujeme 65 eur/hod. bez DPH.

Projektová cena optimalizácie

Individuálne, na základe vopred stanovenej cenovej ponuky pre konkrétny projekt.

“Nečakajte, kým Vás kríza dostane.”

Posledná hospodárska kríza, ktorá tu bola v roku 2008, sa opakuje, dokonca v silnejšej intencii. Nie len vďaka brexitu, či obchodnej vojne medzi USA a Čínou, ale aktuálne najmä vďaka dopadom pandémie COVID 19. Firmy pociťujú potrebu sa orientovať na znižovanie nákladov. Preto je vhodné sa čo najskôr zamerať na optimalizovanie procesov a nákladov vo firme, zamerať sa na nové ciele rastu firmy tak, aby Vás kríza neporazila. A my Vám v tom vieme pomôcť. My vieme Vašu firmu zoptimalizovať už teraz, aby ste sa do krízy nedostali.

Zuzana Benešová, MSc, MBA

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

Optimal Management s.r.o., Gajova 4,  811 09 Bratislava, Slovenská republika
Translate »